Stretnutie úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Vzdelávanie

17.06.2009

     Úspešní žiadatelia projektov podaných v rámci ukončených októbrových výziev „Premena tradičnej školy na modernú" sa zajtra 18. júna 2009 v Bratislave po prvýkrát stretnú so zástupcami  Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.
    
Okrem predstavenia činnosti agentúry, projektových manažérov a manažérov riadenia výdavkov budú úspešným žiadateľom predstavené procesy, ktoré predchádzajú príprave zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. K nim patria výzvy na predloženie, prípadne doplnenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ako aj výzva na doplnenie náležitostí potrebných k zmluve. Agentúra ďalej objasní vyplňovanie formulárov k výzve, zaslaným pripomienkam k rozpočtom a navrhovanému systému platieb.

Miesto a čas: Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí SR, Drotárska cesta 45, Bratislava 10.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku