Stredoškolskí učitelia fyziky sa môžu opäť hlásiť do CERNu

  • Dátum: 11.01.2016
     Európska organizácia pre jadrový výskumu CERN so sídlom v Ženeve ponúka v roku 2016 trojtýždňový medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov fyziky a prírodovedných predmetov (CERN High School Teachers Programme 2016). Uskutoční sa v čase od 3. do 23. júla 2016 a bude prebiehať v anglickom jazyku.
      Učitelia sa môžu uchádzať o účasť prostredníctvom webovej stránky http://jobs.web.cern.ch/job/11735  do 31. januára 2016. CERN hradí 2 500 CHF na pokrytie cestovných a pobytových nákladov pre vybraných učiteľov z členských štátov CERN.
     Tento vzdelávací program, ktorý sa koná v CERNe každoročne od roku 1998, je otvorený pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov z celého sveta, ktorí majú záujem aktualizovať svoje znalosti z časticovej fyziky a súvisiacich predmetov a technológií.
     Všetky informácie o CERN HST programe môžu záujemcovia nájsť webovej stránke HST http://hst.web.cern.ch
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku