Navigácia

Stredoškolská odborná činnosť predstaví talenty na 46. ročníku v Nitre

Stredoškolská odborná činnosť je vedomostnou súťažou žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Počet zapojených študentov aktuálne prekročil hranicu päť tisíc.

logo ŠIOV

Stredoškolská odborná činnosť je vedomostnou súťažou žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Počet zapojených  študentov aktuálne prekročil hranicu päť tisíc.   

Pre školský rok 2023/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo už 46. ročník súťaže.   Celoštátnej prehliadke predchádzali postupne školské, okresné a krajské kolá.  Žiaci stredných škôl  mali možnosť prihlásiť zaujímavé riešenia do 17 súťažných odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním. Súťažiaci zabojovali a výsledky, ktoré splnili  kritériá postupu  z ôsmych  krajov  v počte 272 odborných prác sa stretnú na celoštátnej prehliadke v Nitre. Každý kraj reprezentuje 34  najlepších žiakov. Celoštátna prehliadka sa bude tento rok konať 23. - 26. apríla na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

Stredoškolská odborná činnosť je pre súťažiacich príťažlivá pre zaujímavé stretnutia žiakov s odborníkmi z rôznych vysokých škôl aj z odbornej praxe, ktorí s radosťou a nezištne odovzdávajú svoje skúsenosti stredoškolákom túžiacim po vedomostiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma Stredoškolskú odbornú činnosť ako jedinečnú aktivitu podporujúcu nadaných a talentovaných žiakov sprevádzanú ďalšími motiváciami a podujatiami, konferenciou stredoškolákov, ale aj prezentáciami  na súťažiach a výstavách v zahraničí.  

Priestory Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre sa stanú miestom obhajob prác stredoškolákov. V tomto ročníku si budú mať možnosť porovnať vedomosti aj so žiakmi s Českej republiky. Odborné hodnotiace komisie pedagógov a profesionálnych odborníkov z celého Slovenska erudovane  zhodnotia  výstupy kreatívnych  prác.  Prezentovať a  argumentovať svoje nápady, vysvetľovať riešenia a preukázať odborné znalostí predpokladá u žiakov výborné komunikačné zručnosti a odvahu. Výnimočnosť súťaže podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom Stredoškolskej  odbornej činnosti je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo motiváciou pre správny výber vysokoškolského štúdia a budúcej profesijnej orientácie. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov je rad zanietených pedagógov stredných, vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.  

Víťazi sa budú mať možnosť predstaviť u našich partnerov  v Česku na celoštátnej prehliadke SOČ.   


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky