Stredoškoláci z EÚ sa môžu zapojiť do súťaže mladých prekladateľov

08.09.2010

     Stredné školy môžu do 20. októbra 2010 zapísať svojich žiakov do súťaže mladých európskych prekladateľov (Juvenes Translatores). Urobiť tak môžu na internetovej stránke http://ec.europa.eu/translatores. Elektronický formulár žiadosti je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
    
Cieľom súťaže je podporovať používanie a štúdium cudzích jazykov v Európe, ako aj špecifické umenie prekladu. Otvorená je pre všetkých žiakov narodených v roku 1993, pričom vybrané školy budú môcť zapísať najviac 5 žiakov. Zapojiť sa môžu žiaci akejkoľvek národnosti za predpokladu, že navštevujú školu, ktorá sa nachádza v členskom štáte EÚ. Zvoliť si môžu akýkoľvek zdrojový a cieľový jazyk spomedzi 23 úradných jazykov EÚ.
     Súťaž sa bude konať 23. novembra 2010 vo všetkých vybraných školách v rovnakom čase pod dohľadom jednotlivých škôl. Súťažiaci budú mať dve hodiny na preklad textu, ktorý Európska komisia pošle školám krátko pred začiatkom súťaže. Počas práce s textom budú môcť používať slovníky, nie však elektronické pomôcky.
     Preklady budú hodnotiť prekladatelia Európskej komisie (EK) a víťazi budú na jar 2011 pozvaní do Bruselu na slávnostný ceremoniál odovzdávania cien, ktorý bude viesť komisárka Androulla Vassiliou. Zároveň sa stretnú s prekladateľmi inštitúcií EÚ.
     Počet škôl vybraných z každého členského štátu bude zodpovedať počtu kresiel, ktoré bude mať každá krajina v Európskom parlamente v roku 2014. Zo Slovenska sa tak do súťaže môže zapojiť 13 škôl. Ak členský štát prekročí povolený počet, EK náhodným výberom určí, ktoré školy sa môžu zapojiť.

Bratislava 8. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku