Stredoškoláci sa môžu zapojiť do projektu na talianskom ostrove Lampedusa

19.06.2017
     Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov majú možnosť prihlásiť sa na 2. ročník medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori.
     Cieľom aktivity je zapojiť žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií, ktoré sa týkajú otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl.
     Stredné školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa medzinárodného podujatia, sa môžu prihlásiť najneskôr do 27. júna 2017 v súlade s podmienkami účasti. Podmienky účasti a prihlasovacie formuláre (v anglickom jazyku) nájdete v prílohe. 

Kontaktná osoba na ŠPÚ - PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, denisa.duranova@statpedu.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku