Navigácia

Stredoškoláci môžu navštíviť CERN v Ženeve

     Európska organizácia pre jadrový výskum CERN so sídlom v Ženeve organizuje tento rok po prvýkrát 2- týždňový letný tábor pre stredoškolákov vo veku 16 - 19 rokov vrátane S'Cool LAB Summer CAMP. Celý program je hradený CERNom, uskutoční sa v dňoch 23. júla - 5. augusta 2017 a umožní študentom stredných škôl objaviť fascinujúci svet časticovej fyziky.
     Cieľom tohto programu je vybrať 22 študentov z členských štátov CERNu na 2-týždňový vzdelávací pobyt priamo v CERNe. Ideálne by mal byť vybratý jeden kandidát za členský štát. Občianstvo ale nie je jediné kritérium, študenti musia mať solídne vypracovanú kandidatúru, aby vedeli konkurovať ostatným žiakom.
     Prihlášku je potrebné poslať do 5. februára 2017. Potrebné sú 2 odporúčacie listy, prvý od učiteľa fyziky, alebo iného prírodovedného predmetu a druhý od iného učiteľa alebo športového trénera, či pedagóga z krúžkov.  Tiež treba nahrať krátke minútové video v ktorom sa študenti predstavia a vysvetlia ich záujem o S‘Cool LAB Summer CAMP v angličtine.
     Bližšie informácie je možné nájsť na stránke : http://scool.web.cern.ch/content/scool-lab-summer-camp. Informácie o podmienkach pre študentov sú zverejnené na stránke http://scool.web.cern.ch/content/practical-information. Prihlášky je možné zasielať prostredníctvom stránky http://scool.web.cern.ch/content/application.

S’Cool LAB days

     S'Cool LAB days – Dni v S’Cool LABe je program, na ktorý sa môžu prihlásiť školy alebo skupina žiakov. Prihlášky sa budú prijímať v marci prostredníctvom stránky http://scool.web.cern.ch/. Tento program si školy hradia samé. Ide o jeden celý deň v S'Cool LABe s možnosťou absolvovať tvorivé dielne s tromi rôznymi experimentami v CERNe v trvaní po 90 minút a prehliadku návštevných miest CERNu so sprievodným výkladom.
     Ročne je na tento program vybraných približne 20 škôl z členských štátov CERNu. Maximálny počet žiakov pre tento program na deň je 36 vrátane sprievodu (33 žiakov a 3 učitelia), žiaci musia v čase príchodu dovŕšiť vek 16 rokov.

Cloud Chamber Workshop

     Tvorivá dielňa: "Vyrob si vlastnú hmlovú komoru" - Cloud Chamber Workshop v spojení s návštevou CERNu: Ak má škola rezervovanú návštevu v CERNe, kontaktná e-mailová adresa v anglickom jazyku je scool.lab@cern.ch. Do mailu so sformulovanou žiadosťou (po anglicky) o túto tvorivú dielňu, treba pripojiť ID číslo, ktoré bolo priradené škole cez Visit Service : https://visit.cern/tours/guided-tours ). S’Cool LAB škole odpovie, či je miesto na žiadaný dátum. Ak áno, je možné absolvovať 90 minutovú tvorivú dielňu: "Build your own Cloud Chamber"/ "Vyrob si vlastnú hmlovú komoru". V marci bude spustená nová Web stránka S’Cool LABu, cez ktorú sa budú priamo prijímať aj žiadosti o tento workshop. 

Foto: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky