Stredoeurópska spolupráca v školstve

Stredoeurópska spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania vznikla s cieľom budovať partnerstvo inštitúcií a rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy medzi Rakúskom, Českou republikou, Maďarskom, Slovenskou republikou a Slovinskom.


Účasť zástupcov jednotlivých štátov na pripravovaných aktivitách prehlbuje regionálne vzťahy, podporuje spoluprácu pri budovaní európskeho vzdelávacieho priestoru. Je priestorom na výmenu názorov, dobrých skúseností z praxe a odborných vedomostí z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku