Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily

  • Dátum: 10.09.2020

Slovenská výprava na 14. ročníku Stredoeurópskej matematickej olympiády bola opäť úspešná. Reprezentanti Slovenska vybojovali dve strieborné a tri bronzové medaily, za čo im patrí veľké uznanie.

Organizácia 14. ročníka Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO) bola v školskom roku 2019/2020 pôvodne plánovaná v auguste v Košiciach. Kvôli epidemiologickej situácii však Slovenská komisia MO rozhodla, že prezenčná forma súťaže nie je dostatočne bezpečná, preto sa súťaž presunula do online priestoru v termíne 28. august - 4. september 2020 a organizáciu zabezpečil medzinárodný štáb MEMO.

Začiatkom leta komunitu Matematickej olympiády zasiahla smutná správa, že nás navždy opustil hlavný koordinátor MEMO pre Slovenskú republiku Róbert Hajduk. Táto skutočnosť ďalej motivovala organizátorov na pripravenie naozaj kvalitnej súťaže. Takto sa súťaž stala aj rozlúčkou MEMO komunity s dlhodobým vedúcim slovenskej delegácie.

Zmeny v súťaži zasiahli aj obsahovú časť. V tomto roku sa konala iba individuálna časť súťaže, pričom je bežné, že okrem jednotlivcov súťažia aj tímy. Dňa 29. augusta 2020 súťažiaci dostali štyri úlohy z tém algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel. Na riešenie úloh mali štyri hodiny.

Vzhľadom k online forme súťaže a rôznym epidemiologickým opatreniam v desiatich zúčastnených štátoch sa niektoré tímy zhromaždili v tzv. Exam Centre, kde písali svoje súťažné práce pod dozorom organizátora svojej krajiny alebo súťažili doma, pod online dozorom. Slovenská delegácia zvolila druhú možnosť. Organizátori mysleli aj na sociálne zázemie a zábavu pre súťažiacich. Na serveri Discord sa každý večer stretávali súťažiaci a vedúci, kde sa zhovárali alebo hrali online hry (skribble.io a verbálne hry typu werewolf).

Zostava slovenskej reprezentácie a výsledky:

Viktor Balan – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - strieborná medaila

Csaba Daniel Farkaš - Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava - bronzová medaila

Norbert Micheľ – Gymnázium, Poštová 9, Košice - strieborná medaila

Štefan Slavkovský – Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad - bronzová medaila

Jakub Šošovička - Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava - bronzová medaila

Matúš Zelko – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

 

Vedúci reprezentácie:

Mgr. Peter Novotný PhD., FRI UNIZA, Žilina 

Ákos Záhorský, ELTE, Budapešť, Maďarsko 

Mgr. Martin Vodička, MPI, Leipzig, Nemecko

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku