Strednodobá stratégia Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie

Na základe Marakéšskeho akčného rámca vytvoril Inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (ďalej len UIL), Strednodobú stratégiu Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie, ktorou usmerňuje svoju činnosť pre nasledujúcich osem rokov.

Stratégia popisuje, ako bude UIL v období rokov 2022-2029 presadzovať svoje ciele v rámci troch oblastí:

  • budovanie inštitucionálnych kapacít na národnej a miestnej úrovni,
  • poskytovanie väčšieho množstva a lepších údajov a znalostí o celoživotnom vzdelávaní,
  • posilnenie partnerstiev pre advokáciu, partnerské účenie a inovácie.

Taktiež bude UIL sledovať nasledovné priority:

  • budovanie kvalitných vzdelávacích ekosystémov: obsah, technológia a poskytovatelia vzdelávania,
  • učenie, práca a život: zručnosti počas života,
  • zabezpečenie toho, aby nikto nezostal vylúčený: inklúzia v celoživotnom vzdelávaní.

Výročnú správu k činnosti UIL za rok 2021 je možné nájsť na tomto linku.

 

 

Skočiť na začiatok stránky