Stredné školy zverejnia kritériá a počty prijímaných na odbory s talentovou skúškou

14.01.2008

     Najneskôr zajtra budú známe kritériá všetkých stredných škôl na prijímanie na učebné a študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Školy takisto musia zverejniť aj počty uchádzačov, ktorých môžu tento rok prijať.
     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa týka stredných škôl s umeleckým, športovým alebo matematickým zameraním, ale aj štúdia pedagogiky a vychovávateľstva či bilingválneho štúdia.
     Na takéto odbory je potrebné podať prihlášky riaditeľovi základnej školy už do 15. februára 2008. Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v období od 20. marca do 10. apríla 2008, pričom presný termín si určuje každá škola.
     Uchádzač, ktorý podal prihlášku na takýto typ štúdia a nebol prijatý, si môže podať v riadnom aprílovom termíne dve prihlášky na ostatné stredné školy.
     Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke
Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Kritériá na prijímanie na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Bratislava 14. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku