Stredné školy nahlásili vyše 7 300 voľných miest

  • Dátum: 13.06.2019
       Časť stredných škôl nezaplnila v prvom kole prijímacieho konania svoje naplánované kapacity a hlási tak voľné miesta. Na tie sa môžu prihlásiť neúspešní uchádzači z prvého kola. Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18. júna 2019.
      K 12. júnu 2019 nahlásili stredné školy vyše 7 300 voľných miest. Najviac žiakov by mohli ešte prijať stredné odborné školy (bez prívlastku) - viac ako 2 800. Za nimi v počte voľných miest nasledujú odborné učilištia (702 miest), stredné odborné školy technické (648) a gymnáziá (522). Šancu majú aj stále aj uchádzači, ktorí by chceli študovať napríklad na niektorom z konzervatórií (62 voľných miest), na stredných športových školách (38) či obchodných akadémiách (108).
      Bližšie informácie o konkrétnych školách sú zverejnené na stránke školských výpočtových stredísk v časti Voľné miesta - http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx. O druhom kole prijímacieho konania informujú aj samotné školy na svojich internetových stránkach.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku