Stredné školy by v druhom kole chceli prijať vyše 10 000 žiakov

11.06.2010

     Viac ako  10 000 voľných miest ponúkajú stredné školy v druhom kole prijímacieho konania. Najviac ich je na stredných odborných školách, ktorým do plánovaných počtov chýba takmer 2 900 žiakov. Druhý termín prijímacích skúšok sa tento rok uskutoční v utorok 22. júna 2010.
     V druhom kole budú prijímať aj gymnáziá a obchodné akadémie, ktoré nahlásili do dnešného dňa školským výpočtovým strediskám 1 547, respektíve 629 voľných miest. 
    Najviac nových gymnazistov by chceli v druhom kole prijať v Banskobystrickom kraji (387 voľných miest) a Prešovskom kraji (291). Najmenej budúcich prvákov chýba gymnáziám v Žilinskom kraji, iba 89.
    Iba obchodné akadémie Nitrianskom kraji hlásia plné stavy, najviac voľných miest evidujú v Banskobystrickom kraji (173) a Prešovskom kraji (146). Stredným odborným školám chýba po prvom kole najviac budúcich prvákov v Banskobystrickom, Košickom (536 voľných miest) a Trenčianskom kraji (492). Plánované počty prijímaných nenaplnili ani v jednom z krajov.
    Prihlášku si môže podať žiak, ktorého v prvom kole neprijali ani na jednu strednú školu. Rodič alebo zákonný zástupca si v základnej škole vyzdvihne ďalšiu prihlášku, ktorú mu škola musí potvrdiť. 

Voľné miesta na vybraných typoch SŠ podľa krajov:

Škola

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

SR

Gymnáziá

246

124

94

108

89

387

291

208

1 547

Obchodné akadémie

88

24

20

-

94

173

146

84

629

Stredné odborné školy

365

206

492

311

162

536

409

402

2 883

Stredné zdravotnícke školy

31

8

30

-

25

-

40

29

163

SOŠ obchodu a služieb

76

63

49

17

291

127

123

175

921

SOŠ/SPŠ elektrotechnické

116

25

-

-

-

46

50

38

275

Odborné učilištia

46

54

-

58

11

4

36

20

229


Zdroj: Školské výpočtové stredisko Michalovce ÚIPŠ

Bratislava 11. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku