Stredné odborné školy oprávnené používať označenie PODNIKOVÁ ŠKOLA

V zmysle § 24a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OVP“) môže stredná odborná škola používať popri svojom názve označenie podniková škola.

Podľa § 31 ods. 8 zákona o OVP sa na stredné odborné školy s označením podniková škola nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo, na základe splnenia podmienok ustanovených v § 24a ods. 1 zákona o OVP, o oprávnení strednej odbornej školy používať označenie podniková škola pre tieto školy:

Názov:

Adresa:

Zriaďovateľ:

Číslo rozhodnutia:

Dátum vydania

rozhodnutia:

Súkromná stredná odborná škola automobilová

Duálna akadémia

Jána Jonáša 5

843 06 Bratislava 49

Duálna akadémia, z. z. p. o.

Jána Jonáša 5

841 08 Bratislava

2018/15106:2-10 E0

12. 12. 2018

Súkromná stredná odborná škola DSA

Komenského 12

075 01 Trebišov

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2019/5419:28-A1030

15. 11. 2019

Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová

Organizačná zložka:

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64

976 81 Podbrezová

Železiarne Podbrezová a. s.

Kolkáreň 35

976 81 Podbrezová

2020/29:1-A1050

04. 02. 2020

Súkromná stredná odborná škola DSA

Koniarekova 17

918 50 Trnava

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2020/7327:5-A1030

18. 02. 2020

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Novozámocká 220

949 05 Nitra

Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.

Školská 136/5

977 01 Brezno

2020/13288:2-A2220

30. 06. 2020

Súkromná stredná odborná škola technická

Dr. Janského 10

965 01 Žiar nad Hronom

InTech Žiar nad Hronom, z. p. o.

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

2022/11217:7-A2220

14. 02. 2022

Skočiť na začiatok stránky