Stratené peniaze dostane MPC čoskoro späť

20.10.2015
      V  priebehu najbližších 2 – 3 týždňov bude suma 315 229 eur vrátená naspäť na účet Metodicko-pedagogického centra. Tak znie informácia od českej polície, ktorá už prišla aj na Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Zvyšná suma 144 326 eur je zaistená v slovenskej komerčnej banke a vrátiť sa bude môcť po rozhodnutí prokurátora.
      Ministerstvo školstva v týchto dňoch ukončilo v MPC vnútornú kontrolu a má už k dispozícii aj jej výsledky. Tie ukazujú, že okrem riaditeľa ekonomického oddelenia MPC, pochybili aj ďalšie osoby - konkrétne dve finančné manažérky národného projektu MRK II. Generálna riaditeľka Danka Kapucianová im ešte 20. augusta 2015 znížila plat približne o polovicu. K dnešnému dňu MPC s manažérkami ukončilo pracovný pomer. Daný postup prerokovalo vedenie aj s odborárskou organizáciou a následne to zamestnankyniam oznámilo.
     Kontrola systému platieb je od 1. septembra v MPC prísnejšia. Vedenie zaviedlo na základe písomného nariadenia ministerstva, ktoré sa týka aj ostatných priamo riadených organizácií rezortu, tzv. „kontrolu štyroch očí“.  Každý zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, sa musí preukázať identifikačnými údajmi. Tí, ktorí zadávajú platobné príkazy, musia porovnávať údaje v kontrolných listoch s údajmi v prvotných dokladoch. Prípadný nesúlad nahlásia nadriadenému a vedúci zamestnanci celú záležitosť opätovne preverujú. Pozície zamestnancov, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu sú dôsledne oddelené od tých, ktorí zadávajú platby do systému. Akékoľvek zmeny údajov platia len v súlade s platnou zmluvou, jej dodatkom či objednávkou. 
     V pondelok 17. augusta 2015 poslalo MPC peniaze na nesprávne účty na základe falošného e-mailu a ľudskej chyby pri spracúvaní platobných príkazov. Pri komunikácii s dodávateľom MPC pokus o podvod zistilo, peniaze nechalo na bankových účtoch zaistiť a jeho generálna riaditeľka podala trestné oznámenie. Naďalej prebieha policajné vyšetrovanie vo veci obzvlášť závažného zločinu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku