Navigácia

Štofková Dianovská: Na štátnu školskú inšpekciu prichádzam s cieľom školám podať pomocnú ruku, nie ich len kontrolovať

Nové vedenie. Doterajšiu šéfku štátnej školskej inšpekcie Vieru Kalmárovú v kresle vystrieda Alžbeta Štofková Dianovská. Po rokoch práce v školskej praxi prevzala funkciu 1. novembra 2020. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora/inšpektorky je päť rokov.

logo ŠŠI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nad rámec svojich povinností vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky hlavnej školskej inšpektorky. A to pod dozorom Asociácie stredných odborných škôl a Združenia základných škôl Slovenska. Doteraz bol tento post obsadený vždy na základe priameho poverenia šéfom rezortu školstva.

alžbeta stofkova dianovska„Ďakujem pani Kalmárovej, doterajšej šéfke štátnej školskej inšpekcie, za jej doterajšie vedenie. Mimoriadne oceňujem, kam sa jej podarilo inšpekciu počas jej pôsobenia posunúť. Pevne verím, že budeme spolu naďalej spolupracovať,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.
 

Štátna školská inšpekcia ako orgán štátnej správy plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície. Zároveň je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave, jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá.

Nová hlavná školská inšpektorka chce zmeniť nazeranie na inštitúciu a priblížiť ju učiteľskej obci. „Mojím cieľom je zmeniť pohľad na štátnu školskú inšpekciu. Ambíciou je, aby sa na ňu nepozeralo len ako na kontrolný orgán, ale aj poradenský. V pláne máme digitalizáciu celého procesu tak, aby inštitúcia držala krok s digitalizáciou na školách a školských zariadeniach. Samozrejmosťou bude vzájomný rešpekt medzi školským inšpektorom a kontrolovaným subjektom,“ ozrejmila svoje plány.

Alžbeta Štofková Dianovská v minulosti pracovala na riadiacich pozíciách v školstve, pôsobila tiež ako vedúca expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov či lektorka. Na pozíciu hlavnej školskej inšpektorky nastúpila 1. novembra 2020.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky