Štipendiá sprístupnia stredoškolákom štúdium v zahraničí

27.02.2008

     Stredoškoláci budú môcť od septembra 2008 získať ročné štipendium na štúdium v zahraničí. Rozhodla o tom dnes vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí schválila Návrh postupu na poskytovanie štipendií vlády Slovenskej republiky žiakom stredných škôl zo sociálne slabých rodín a zo sociálne znevýhodneného prostredia na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008-2011.
     Materiál predložil predseda vlády Robert Fico spolu s podpredsedom vlády s ministrom školstva SR Jánom Mikolajom a ministrom zahraničných vecí Jánom Kubišom.
     Na základe neho budú mať žiaci 3. ročníka stredných škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií alebo  4. ročníka päťročných bilingválnych škôl možnosť absolvovať jeden školský rok na zahraničnej strednej škole.
     V školskom roku 2008/2009 sú štipendijné miesta určené predovšetkým pre štúdium v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, španielskom a talianskom jazyku.
     Štipendium by malo úspešným žiadateľom pokryť náklady na ubytovanie, stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, poistné, ako aj vreckové. Štát im bude takisto preplácať raz ročne spiatočné cestovné z bydliska v SR do miesta školy v zahraničí.
     Celkovo vláda SR na tento účel vyčlenila 270 miliónov Sk. V najbližších dňoch MŠ SR v spolupráci s rezortom práce pripravia kritériá, ktoré budú musieť žiadatelia a ich rodiny splniť. Výber žiakov bude v kompetencii vyšších územných celkov alebo špecializovanej štátnej správy.

   Vláda SR okrem iného schválila aj Návrh na ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2007. MŠ SR v ňom navrhlo oceniť viac ako dvesto športových reprezentantov, ktorí vlani získali celkom 21 titulov majstrov sveta, 18 titulov majstrov Európy, 8 titulov juniorského majstra sveta, 2 tituly majstra sveta v kategórii do 23 rokov, 4 tituly juniorského majstra Európy a 1 titul víťaza svetovej univerziády.

Bratislava 27. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku