Štipendiá na výskumné pobyty v Nemecku

Slovenskí doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). Výskumné štipendiá v trvaní 1 až 6 mesiacov sú určené doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, a taktiež bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory a architektúru existujú študijné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov.

logo SAIA

V prípade schválenia žiadosti o štipendium štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendiá závisí od typu pobytu, od 1 200 do 2 150 eur/mesiac). Žiadosti o štipendiá sa podávajú do 16. januára 2023, pobyty je možné realizovať od júna 2023 do decembra 2023, v prípade doktorandov a postdoktorandov do marca 2024.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na portáli SAIA, n. o. https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/oznamy/

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky