Štipendiá na študijné a výskumné pobyty a jazykové kurzy v Izraeli

16.10.2015
     Do 5. novembra 2015 sa vysokoškoláci, absolventi vysokých škôl, doktorandi, postdoktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o štipendiá na študijné a výskumné pobyty alebo letné jazykové kurzy modernej hebrejčiny do Izraela.
     Ako uviedla Adela Poláčková zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá štipendiá administruje, štipendium pokrýva životné náklady a základné zdravotné poistenie počas pobytu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štipendistom prepláca cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
     Záväzné podmienky pre predkladanie žiadostí sú zverejnené v Databáze štipendií a grantov SAIA na www.granty.saia.sk.
     Štipendiá, ktoré sa udeľujú na základe „Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy“, administruje nezisková organizácia SAIA. Vlani sa o štipendiá uchádzalo 10 osôb, z nich 1 na študijný pobyt a 9 na jazykový kurz.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku