Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka, ktoré udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD).

logo SAIA

DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, resp. v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle). V kategórii štipendií pre umelecké odbory sú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a pre vysokoškolských učiteľov. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

V prípade schválenia žiadosti štipendista získa štipendium na pokrytie životných nákladov (jeho výška závisí od typu pobytu). Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú do 27. septembra, 30. septembra, 2. novembra a 30. novembra v závislosti od konkrétneho zamerania pobytu. Štipendiá na letný jazykový kurz v Nemecku majú uzávierku žiadostí 1. decembra a ostatné štipendiá DAAD 15. novembra.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na portáli SAIA, n. o., ktorá administruje výber uchádzačov - www.granty.saia.sk.

Pre záujemcov o štipendiá DAAD pripravila SAIA dva webináre: Štipendiá DAAD do Nemecka pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov (11. októbra 2021 o 14:00 hod.) a Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium (28. októbra o 15:00 hod.)


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky