Stiahnutie databázy

Z internetovej stránky ministerstva bola stiahnutá databáza škôl, ktoré dostali finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov za školský rok 2010/2011.

Podklady na financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov poskytujú sekcii financovania a rozpočtu organizátori súťaží.  Na základe reklamácií škôl sme zistili, že niektorí organizátori predložili nesprávne údaje, za čo sa všetkým dotknutým školám ospravedlňujeme.

Po predložení opravených údajov zo strany organizátorov súťaží bude databáza škôl na internetovej stránke aktualizovaná a v nadväznosti na to budú vykonané rozpočtové opatrenia pre všetky školy, ktoré dostali finančné prostriedky neoprávnene a pre školy, ktoré finančné prostriedky mali dostať a  nedostali.

Ďakujeme za pochopenie.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku