Stavebná fakulta STU v Bratislave ocenila Jána Mikolaja pamätnou medailou

06.07.2009

     Z rúk dekana Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Alojza Kopáčika si dnes na pôde rektorátu STU prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Pamätnú medailu SvF STU. Ocenenie bolo udelené pri príležitosti nedávneho 70. výročia založenia fakulty počas mimoriadneho zasadnutia  vedeckej rady STU v Bratislave.
     V krátkej ďakovnej reči Ján Mikolaj poďakoval za pamätnú medailu a zdôraznil, že si váži toto ocenenie. S jej odborníkmi totiž on sám dlho spolupracoval. Následne prítomných členov vedeckej rady STU v Bratislave oboznámil s možnosťami vysokých škôl uchádzať sa o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov i s aktuálnou situáciou okolo pripravovanej novely vysokoškolského zákona. 
     Počas diskusie potom minister školstva odpovedal na otázky o komplexnej akreditácii vysokých škôl i zmenách metodiky financovania vysokých škôl na Slovensku.
Fotogaléria

Bratislava 6. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku