Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – konsolidované znenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo pod číslom 2022/18142:1-A2140 konsolidované znenie Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ s účinnosťou od 1. 9. 2022.

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – konsolidované znenie

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – so sledovaním zmien

 

Vzdelávacie štandardy pre vzdelávacie oblasti:

Skočiť na začiatok stránky