Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – konsolidované znenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo konsolidované znenie Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ:

•             s účinnosťou od 1. 9. 2022, pod číslom 2022/18142:1-A2140

•             s účinnosťou od 18. 9. 2023, pod číslom 2023/10619:5-A2140

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – konsolidované znenie - 2023

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – so sledovaním zmien - 2023

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – konsolidované znenie - 2022

Štátny vzdelávací program – primárne vzdelávanie – so sledovaním zmien - 2022

 

Vzdelávacie štandardy pre vzdelávacie oblasti:

Skočiť na začiatok stránky