Štátny tajomník Vladimír Kováčik otvoril v Nitre výskumné centrum AgroBioTech

     V Nitre včera otvorili výskumné centrum pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) za 26,3 milióna eur. Slávnostnej akcie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vladimír Kováčik. Výskumné centrum AgroBioTech bolo vybudované vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Výskum a vývoj, ako aj finančných príspevkov od štátu a samotnej SPU v Nitre.
    „Som úprimne rád, že sa tento projekt dostáva do finálneho obdobia a výskumné centrum otvára svoje priestory pre všetkých, ktorí majú vedecké ambície a seriózne sa chcú venovať vedeckému bádaniu,“ uviedol vo svojom príhovore štátny tajomník V. Kováčik. 
     AgroBioTech sa začal budovať v roku 2013 a jeho zameraním je podpora aplikovaného výskumu v oblasti agrobiológie, biotechnológie, technológií v poľnohospodárstve, ako aj potravinárstve a bioenergetike.
      Realizátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Partnerom projektu je Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
     Výskumné centrum bude koncentrovať poznatky z oblasti poľnohospodárskych a biotechnologických vied či potravinárskych technológií a napomôže ich prenosu do praxe. Jedným z cieľov vybudovania projektu bude taktiež snaha zvýšiť atraktivitu poľnohospodárskeho výskumu na Slovensku a rozšíriť vedeckovýskumnú spoluprácu v regióne i v medzinárodnom priestore.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky