Štátny tajomník rezortu školstva sa dnes zúčastní na akademickej slávnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

  • Dátum: 26.10.2010

     Pri príležitosti 130. výročia založenia Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove sa dnes 26. októbra 2010 koná akademická slávnosť, na ktorej sa zúčastní štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.
    
Slávnostné podujatie sa začne posviackou zrekonštruovanej auly a ikony Matky Jednoty, pokračovať bude prednáškou o histórii a súčasnosti GTF PU. Na stretnutí budú zároveň odovzdané pamätné medaily fakultám PU v Prešove, ako aj zaslúžilým učiteľom a zamestnancom fakulty.
     Pri tejto príležitosti si z rúk rektora PU v Prešove René Matloviča prevezme titul doctor honoris causa prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak a prodekan a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ (dnes GTF PU) Mons. Jozef Tóth.

Miesto a čas: aula Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove, Ul. biskupa Gojdiča 2, Prešov, o 9.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku