Štátny tajomník rezortu školstva sa dnes stretne so zástupcami petície proti súčasnému systému kariérneho rastu učiteľov

  • Dátum: 28.09.2010

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo sa dnes 28. septembra 2010 stretne v Prešove so zástupcami petície učiteľov, ktorí nesúhlasia so súčasným systémom ich kariérneho rastu prostredníctvom kreditového systému vzdelávania.
     Tento systém priniesol zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009, s výnimkou niektorých ustanovení.

Miesto a čas: Penzión Átrium na Floriánovej ulici č. 4, Prešov, 14,30 hod.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku