Štátny tajomník pre šport na 5. svetovej konferencii o dopingu v poľských Katoviciach

12.11.2019

      Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Jozefa Gönciho sa minulý týždeň uskutočnilo v poľských Katoviciach otvorenie 5. svetovej konferencie o dopingu v športe. Organizátormi konferencie boli Svetová antidopingová agentúra (WADA), ktorá si v tomto roku pripomína 20. výročie založenia, a Ministerstvo športu a turizmu Poľskej republiky.
     Podujatie sa konalo v dňoch od 5. do 7. novembra 2019 a Slovensko na nej zastupovali okrem predstaviteľov rezortu školstva aj zástupcovia Antidopingovej agentúry SR, Slovenského olympijského a športového výboru a Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
     Úvodné prejavy a uvítacie slová predniesli najvyšší predstavitelia Poľskej republiky - prezident Andrej Duda, minister športu a turizmu Witold Baňka, ktorý od budúceho roka preberá funkciu prezidenta WADA, ako aj vrcholoví predstavitelia WADA, Medzinárodného olympijského výboru a UNESCO.
     Cieľom konferencie bolo poskytnúť spoločný priestor pre vysokoodbornú diskusiu o ďalších krokoch v rozvoji globálnej stratégie boja proti dopingu v športe medzi predstaviteľmi zmluvných a zainteresovaných strán zo športového hnutia, vládnej sféry a antidopingových organizácií, predovšetkým v súvislosti so zásadnými zmenami v Svetovom antidopingovom kódexe, ktoré vstúpia do platnosti od 1. januára 2021.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku