Štátny tajomník pre národnú politiku Maďarska Árpád János Potápi na stretnutí s Monikou Filipovou

  • Dátum: 24.07.2020

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová rokovala so štátnym tajomníkom pre národnú politiku Maďarskej republiky Árpádom Jánosom Potápim o národnostnom školstve, verejnej správe a zahraničnej politike. Árpád János Potápi navštívil ministerstvo školstva v rámci svojej pracovnej cesty po Slovensku.

Stretnutie štátnej tajomníčky a štátneho tajomníka sa uskutočnilo 23. júla 2020 na pôde Ministerstva školstva vedy, výskum a športu SR. Hlavným predmetom stretnutia bola vzájomná výmena informácií a príkladov dobrej praxe jednotlivých krajín.

„Stretnutie s pánom štátnym tajomníkom Potápim nebolo len o vzájomnom spoznávaní agendy jednotlivých ministerstiev, ale aj o konkrétnych príkladoch dobrej praxe, kde by sme mohli nájsť inšpiráciu u našich susedov. Ide hlavne o vzdelávanie detí v materských školách od troch rokov či skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny,“ uviedla štátna tajomníčka Monika Filipová.

Okrem hlavnej témy, ktorá sa venovala vzdelávaniu národnostných menšín bolo predmetom stretnutia aj fungovanie verejnej správy a zahraničné vzťahy. Štátna tajomníčka počas rokovania predstavila hlavné princípy zmeny fungovania štátnej správy v školstve a prezentovala víziu efektívne fungujúcej štátnej správy.

„Som veľmi rada, že na rozvoj výchovy a vzdelávania národnostných menšín máme podobné názory, a preto sa budem tešiť zo vzájomnej spolupráce, ktorá skvalitní vyučovací proces detí a žiakov, ktoré sa hlásia k maďarskej národnosti,“ povedala Monika Filipová. Ministerstvo školstva má podľa nej v pláne dávať dôraz aj na kvalitnú výučbu slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským, aby absolventi škôl nemali problém s ovládaním štátneho jazyka.

„Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády 2020-2024 zaviazala posilniť kvalitu národnostného školstva a vytvárať rovnaké príležitostí pre všetkých žiakov s ohľadom na ich materinský jazyk a my sme pripravení plniť všetky opatrenia, ktoré reálne v praxi týmto žiakom pomôžu,“ dodala štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

FOTO: FB A. J. Potápi

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku