Štátny tajomník Peter Krajňák v Spojenej škole internátnej v Levoči

  • Dátum: 03.10.2019

     Otvorenie obnovených priestorov v Spojenej škole internátnej v Levoči aj za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo v pondelok 30. septembra 2019.
     Škola podporuje trendy integrovaného vzdelávania a učí žiakov, prevažne so zrakovým postihnutím, rozvíjať ich samostatnosť. Prácu a úspechy školy ocenila aj vláda Petra Pellegriniho počas svojho výjazdového rokovania 17. januára 2019 v Levoči a podporila Spojenú školu internátnu sumou 35 000 eur, ktorá bola určená na odstránenie bariér na chodbách a úpravu niektorých priestorov školy.
      Vďaka tejto finančnej pomoci ako aj podpore ďalších sponzorov sa podarilo škole zabezpečiť schodiská indikátormi pre zrakovo postihnuté deti, namontovať vodiace zábradlie so skrytým popisom v braillovom písme, vybaviť priestory školy novým osvetlením a nainštalovať pred každou triedou tabuľky určené pre všetky cieľové skupiny detí, ktorú školu navštevujú. Informačné tabuľky sú skvelou pomôckou pre orientáciu žiakov školy, pretože okrem toho, že sú v braillovom písme a s piktogramom určené hlavne pre slabozraké deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, sú vybavené už aj QR kódom.  
     Štátny tajomník Peter Krajňák za účasti viceprimátora mesta Levoče Miroslava Čurilu a vedúcej odboru školstva Kvetoslavy Komanickej otvoril obnovené priestory Spojenej školy internátnej. Štátny tajomník počas otváracieho ceremoniálu zdôraznil, že „škola vďaka skvelému tímu pracovníkov napreduje a pomáha žiakom so zrakovým postihnutím pripraviť ich na život v spoločnosti. Je to záslužná práca, ktorú si váži aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Chcem vám zaželať, aby ste pokračovali v tejto úspešnej práci pre dobro všetkých detí, ktoré školu navštevujú.“
     Riaditeľka školy PaedDr. Šarlota Múdra na záver otváracieho ceremoniálu vyjadrila svoju vďačnosť za pomoc deťom so zrakovým postihnutím a slávnostnú chvíľu zvečnila otvorením „záhrady vďaky“ nachádzajúcej sa v predzáhradke školy. Záhrada vďaky je venovaná ľuďom, ktorí s láskou pomohli škole a jej žiakom. Aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má v tejto  „záhrade vďaky" svoje miesto.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku