Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

27.09.2019

     Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní. Podujatie sa konalo z iniciatívy komisára pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibora Navracsicsa a delegáciu SR viedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. 
     Prvý samit v januári 2018 bola reakciou na zaradenie vzdelávania na agendu lídrov a predstavenie vízie budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ústrednou témou tohtoročného podujatia boli učitelia, ktorí sú faktorom zásadne ovplyvňujúcim poskytovanie kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy. Diskutovalo sa o výzvach, ktorým musia dnes učitelia čeliť v dôsledku technologických i spoločenských zmien, ako aj o tom aké úlohy a atribúty budú mať v budúcnosti.
     Zásadnou témou bolo i spoločenské postavenie, uznanie o ocenenie učiteľov. V tejto súvislosti sa účastníci zaoberali nielen ich finančným ohodnotením, ale aj potrebou nastaviť kvalitné počiatočné vzdelávanie, adekvátne podporné mechanizmy a systém kontinuálneho profesionálneho rozvoja.
     Diskutovanou bola i otázka nedostatku učiteľov v určitých oboroch, či regiónoch, a spôsoby ako do učiteľskej profesie prilákať vysokokvalifikovaných mladých ľudí. Z intervencií viacerých členských štátov bolo zjavné, že výzvy sú naprieč EÚ v zásade rovnaké. Viacerí rečníci poukázali na to, že odpovede na tieto otázky sú priamo v radoch učiteľov, a preto je nevyhnutné rozvíjať opatrenia za ich spoluúčasti - spôsobom zdola nahor. Podporovať by sa tiež mala autonómia učiteľov, znižovanie ich administratívneho zaťaženia a rozvíjanie inovatívnych učebných postupov. Zdôraznená bola kľúčová úloha učiteľov pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru.
     Učiteľom bolo venované i tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (ET Monitor 2019), ktorý komisár Tibor Navracsics predstavil počas samitu. ET Monitor 2019 demonštruje spoločné výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ, aby prilákali a udržali najlepších učiteľov.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku