Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval s predsedom JDS o vzdelávaní seniorov

  • Dátum: 09.06.2016
     Včera 8. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie štátneho tajomníka Petra Krajňáka s predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Jánom Lipianskym.
     Témou rokovania boli možnosti vzdelávania seniorov, ako sú univerzity tretieho veku, akadémie tretieho veku a rôzne druhy ďalších školení. Pán Lipiansky v tejto súvislosti upriamil pozornosť na skutočnosť, že podľa neho sa dôchodcom zo strany ministerstva školstva dostávalo posledné roky málo pozornosti.
     Štátny tajomník Krajňák vyjadril ochotu venovať sa tejto oblasti vzdelávania a prisľúbil ďalšie stretnutie, na ktorom by sa prerokovali už konkrétne požiadavky zo strany JDS.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku