Navigácia

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval o podpore školských knižníc

     Pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrra Krajňáka sa v piatok 16. decembra 2016 uskutočnil na pôde rezortu okrúhly stôl na tému školské knižnice.
     Iniciátorom myšlienky bol propagátor čítania v školách Tibor Hujdič a pozvanie do diskusie prijali zástupcovia Slovenskej pedagogickej knižnice, Metodicko-pedagogického centra, Slovenskej asociácie knižníc, Ministerstva kultúry SR, knihovníci z viacerých školských knižníc na stredných a základných školách, pani riaditeľka ZŠ v Novákoch a pani riaditeľka okskKnižnice pre mládež mesta Košice.
      Témou bolo fungovanie školských knižníc na základných a stredných školách s cieľom nastaviť spoluprácu subjektov, ktoré podporujú a realizujú čítanie školopovinných žiakov formou prevádzky školských knižníc.
     "Toto stretnutie môže byť malým krokom k zlepšeniu situácie školských knižníc, ak budeme mať aj ďalej záujem hľadať spoločné riešenia," uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.
     Počas stretnutia sa všetci účastníci vyjadrili k aktuálnym problémom školských knižníc a uviedli návrhy a podnety na zlepšenie súčasného stavu. Ďalšími krokmi budú interné stretnutia štátneho tajomníka na MŠVVaŠ SR k jednotlivým návrhom. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky