Štátny tajomník Peter Krajňák na oslavách 100. výročia Slovenských národných slávností v Srbsku

13.08.2019

      Okrúhle 100. výročie Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci si v dňoch 9. - 10. augusta 2019 pripomenuli naši krajania v Srbsku. Slovenskú stranu na oslavách zastupoval aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, ktorý taktiež prevzal za rezort školstva ocenenie od Matice slovenskej v Srbsku.
     Slovenské národné slávnosti od roku 1919 pripomínajú pôsobenie a život Slovákov v Srbskej Vojvodine. Spočiatku to boli iba národné slávnosti tunajšej komunity Slovákov, ktorí prišli na Dolnú zem zo stredného Slovenska pred 275 rokmi. Toto podujatie sa postupne rozrástlo na významné slávnosti, na ktorých si Slováci žijúci na Dolnej zemi každoročne pripomínali svoj pôvod. 
     Jubilejné 100. výročie Slovenských národných slávnosti pripomína éru slovanskej rozvinutosti, založenia kníhtlače, vďaka ktorej mohli vydávané periodiká posilňovať národné povedomie, a existenciu slovenského reálneho gymnázia ako symbolu udržiavania slovenského povedomia.
     Strediskom a centrom všetkých historických udalostí sa stal Báčsky Petrovec. Práve tu žila slovenská inteligencia, ktorá bola hybnou silou pre Slovákov žijúcich v Srbskej Vojvodine a ktorá stále udržiava slovenskú kultúru a zvyky.
     Pracovný program štátneho tajomníka Petra Krajňáka začal v piatok 9. augusta 2019 návštevou Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, kde ho privítala riaditeľka školy Vlasta Werleová. Témou ich diskusie bolo vzdelávanie detí z národnostných menšín. Pri tejto príležitosti poskytol štátny tajomník pani riaditeľke publikáciu IKATIKA ako jednu z foriem inovatívneho vzdelávania detí z prostredia národnostných menšín. Základná škola v Báčskom Petrovci poskytuje vzdelanie v slovenskom jazyku od roku 1983.
     Na poludnie sa štátny tajomník Peter Krajňák zúčastnil na oficiálnom prijatí delegácií partnerských miest u predsedu obce Báčsky Petrovec Srďana Simića a stretol sa s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou a s predsedom Matice slovenskej v Srbsku profesorom Jánom Brtkom.
     Popoludní štátny tajomník zavítal na slovenské Gymnázium Jána Kollára, ktoré ako prvé gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským je zároveň jediným gymnáziom mimo územia SR, kde je vyučovacím jazykom slovenčina. Okrúhle 100. výročie existencie gymnázia si hostia pripomenuli podujatím Etudy z gymnaziálneho kuratória. Nielen v minulosti bolo toto gymnázium žriedlom inteligencie, ale aj v súčasnosti dosahuje vynikajúce úspechy svojich absolventov, ktorí najčastejšie pokračujú ďalej v štúdiu na slovenských vysokých školách a univerzitách.
     Otvorenie slávností sa konalo vo večerných hodinách v Slovenskom vojvodinskom divadle pod názvom 100 ROKOV S NÁRODOM, V NÁRODE, PRE NÁROD v réžii Miroslava Benka aj za účasti zástupcov samospráv zo Slovenska a oficiálni predstavitelia Slovenskej a Srbskej republiky.
     Pracovný program štátneho tajomníka Petra Krajňáka vyvrcholil v sobotu 10. augusta 2019 na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku. Štátny tajomník vo svojom príhovore vyzdvihol činnosť miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku a zdôraznil, že „nesie odkaz a posolstvo našich predkov a našej národnej kultúry. Matica slovenská v Srbsku je jedným zo symbolov národa a stále zostáva v samotnom srdci národa.“
     Matičné zhromaždenie okrem zamýšľania sa nad tým odkiaľ vyšli Slováci v Srbsku, ako kráčajú ďalej a kam sa uberajú, odovzdalo pri príležitosti 100. výročia slávností aj niekoľko ocenení. V kategórií inštitúcie, ktoré pomohli Slovákom žijúcim v Srbsku vo vzdelávaní a šírení kultúry, bolo ocenené pamätným listom aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku