Štátny tajomník Paulis: Zatraktívnenie výskumu a podpora začínajúcich výskumníkov je našou prioritou

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 24.11.2021

Podpora kvality výskumu, lepšia konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl či výskumných inštitúcii. To všetko bolo témou diskusie workshopu Science Europe, ktorého sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Workshop organizovaný pod taktovkou Science Europe, európskeho združenia organizácií vykonávajúcich a financujúcich výskumné aktivity, sa venoval téme vedeckého ekosystému v Európskom výskumnom priestore. Reforma hodnotenia výskumu je pritom súčasťou aj reformných plánov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. „V budúcnosti by sa malo financovanie výskumu a vývoja vo zvýšenej miere opierať najmä o pravidelné hodnotenie výsledkov a výkonnosti inštitúcii v oblasti výskumu. Podporíme tak kvalitu výskumu na Slovensku, súťažný element a konkurencieschopnosť našich univerzít a výskumných inštitúcií,“ priblížil štátny tajomník pre vedu a výskum Ľudovít Paulis.

Zvláštnu pozornosť je podľa neho potrebné venovať aj podpore začínajúcich výskumných pracovníkov. „Na národnej úrovni pripravujeme sériu opatrení, ktoré by mali prilákať študentov a výskumníkov zo zahraničia, vrátane Slovákov, aby prišli pracovať domov na Slovensko,“ doplnil.

Zároveň vyzval Európsku úniu (EÚ), aby prostredníctvom opatrení na európskej úrovni prispela k riešeniu nerovnováhy pri mobilitách výskumníkov medzi jednotlivými krajinami a regiónmi EÚ. „Je potrebné zvrátiť negatívny trend odlivu mozgov, ktorý trápi viaceré členské krajiny EÚ vrátane Slovenska,“ uzavrel Paulis.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku