Štátny tajomník Paulis: Slovensko má inovatívny potenciál, ktorý môžeme konečne využiť

  • Dátum: 07.10.2020

Roky hanby spôsobenej problémami s platením členstiev v medzinárodných vedeckých organizáciách sú už minulosťou. Vláda na stredajšom rokovaní totiž schválila pokračovanie spolupráce Slovenska s ESA (Európskou vesmírnou agentúrou). Ako priblížil štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis, pre krajinu to znamená, že slovenské firmy sa budú môcť zapojiť do transformácie ekonomiky z výrobnej sféry na ekonomiku založenú na výskume a inováciách.

štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Slovensko má inovatívny potenciál, ktorý je možné využiť aj pre udržanie konkurencieschopnosti v pokrízovom období. Preto je mimoriadnym úspechom, že vláda schválila spoluprácu formou pridruženého členstva s ESA - najvýznamnejšou  organizáciou vesmírneho sektora v Európe. „Členstvá v medzinárodných vedeckých organizáciách boli vždy v minulosti veľmi problematické, neplatili sa a spôsobili Slovensku blamáž. O to viac, som rád, že sa nám podarilo presvedčiť Ministerstvo financií SR, ktoré má k tomu iný postoj, ako predchádzajúca vláda,“ priblížil štátny tajomník Paulis. Takzvané členské bude uhradené nielen na tento rok, ale v štátnom rozpočte bude položka na úhradu členského aj na nasledujúce roky.  „Budúci rok už nebudú žiadne oneskorenia platieb, žiadna potenciálna hanba Slovensku nehrozí,“ dodal Paulis.  

Doterajšia spolupráca s ESA bola limitovaná, vesmírny výskum nemohol dospieť až do komerčnej fázy. V pridruženom členstve, ktoré Slovensko od budúceho roka bude mať, môže vzniknúť hotový produkt. „Slovenské firmy získajú možnosť byť dodávateľmi alebo subdodávateľmi dodávateľov ESA. Je to možnosť pre softvérové firmy, startupy, ale aj firmy z oblasti automobilového či leteckého priemyslu,“ ozrejmil.

Na rade sú tak rokovania o podobe medzinárodnej zmluvy o pridruženom členstve Slovenska. Materiál sa následne predloží vláde a taktiež parlamentu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku