Štátny tajomník Paulis sa prihovoril mladým vedcom počas podujatia Falling Walls Lab Slovakia 2020

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 01.06.2020

Mládež je kľúčová pre zabezpečenie budúcnosti vedy. V čase, keď mnoho mladých ľudí opúšťa svoju domovinu, aby študovali v zahraničí, predstavuje podpora talentovaných mladých vedcov prostredníctvom podujatí, ako je Falling Walls Lab Slovakia 2020, výnimočnú príležitosť ukázať, že veda a výskum sú na Slovensku dôležité a vážené. Týmito slovami sa prihovoril v úvode podujatia účastníkom štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2020 je platformou pre mladých vedcov, podnikateľov a profesionálov zo všetkých oblastí expertízy, kde môžu prezentovať výskumné aktivity, podnikateľské modely a inovatívne projekty pred odbornou porotou z oblastí vedy a biznisu.

Na tohtoročnom treťom ročníku sa môžu predstaviť inovátori z oblasti chémie, medicíny, matematiky, architektúry, inžinierstva či informačných technológii. „Všetci, ktorí ste sa dostali do národného finále, ste už predviedli svoj talent a odhodlanie tvrdo pracovať. Mnohí z vás zamýšľajú pokračovať v práci na vysokoškolských inštitúciách alebo v špeciálnych laboratóriách ako vedeckí pracovníci. Vybrali ste si toto ušľachtilé povolanie, ktoré prispieva k budovaniu lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Takáto práca si zasluhuje náš obdiv a vďaku,“ prihovoril sa mladým inovátorom štátny tajomník.

Sú to práve veda a inovácie, ktoré prinášajú želané riešenia a snažia sa zvrátiť negatívne trendy v celospoločenskom vývoji. „V priebehu posledných niekoľkých dekád, naša spoločnosť čelila viacerým výzvam, ako napríklad pretrvávajúcim zmenám klímy, energetickej a potravinovej bezpečnosti a aktuálne aj vôbec najväčšej výzve zo všetkých - celosvetovej pandémií COVID-19. Na riešení týchto globálnych problémov neúnavne pracujú tí najbystrejší a najinovatívnejší z nás,“ opísal Paulis, ktorý tiež pochádza z vedeckej obce. Súťažiacim zároveň zaprial veľa šťastia a všetkým zúčastneným mnoho inšpiratívnych prezentácií.

Víťaz národného podujatia bude Slovensko prezentovať na svetovom finále „Emerging Talents" v novom digitálnom formáte v Berlíne. Počas niekoľkých týždňov budú inovátori prezentovať nápady a projekty z celého sveta. Nasledovať bude užšie medzinárodné finále, pričom víťaza vyhlásia on-line 9. novembra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku