Navigácia

Štátny tajomník Paulis: Prínosy schválenej novely pocítia hlavne študenti

Výkonnostné zmluvy, zrovnoprávnenie dĺžky štúdia externých študentov s dennými či viac pedagógov so skúsenosťami zo zahraničia. Tieto a mnohé ďalšie benefity ponúka novela vysokoškolského zákona, ktorú schválili poslanci v pléne parlamentu. Tá je súčasťou dlhoočakávanej reformy, ktorá poskytne študentom otvorenejšie a atraktívnejšie vysoké školy.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis

Ďalší krok k reforme vysokých škôl sa stal realitou. Najskôr ministerstvo školstva predstavilo zmenu metodiky financovania, teraz dali poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zelenú novele vysokoškolského zákona. „Návrh novely VŠ je založený na relevantných zahraničných systémoch, analýzach a odporúčaniach Európskej komisie či OECD, z ktorých vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformné zmeny, ktorých realizácia sa bude môcť v blízkej dobe začať. Navyše, prínosy novely pocítia hlavne študenti, “ uviedol štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.  

Reforma vysokých škôl zavádza množstvo zmien, medzi najzásadnejšie patrí:

  • Viac učiteľov so skúsenosťami z praxe a zahraničia
  • Študentom a učiteľom bude umožnená väčšia mobilita a posilní sa prepojenie akademickej obce a externého prostredia
  • Transparentnejšia voľba rektora
  • Kratšie štúdium pre študentov externého štúdia
  • Autonómia vysokých škôl v možnosti usporiadať si fakulty podľa potreby
  • Financovanie vysokých škôl na základe výkonnostných zmlúv
  • Študenti budú mať výraznejšie slovo a kompetencie v akademickej oblasti
  • Najlepší absolventi stredných škôl budú mať možnosť získať motivačné štipendium na celý stupeň VŠ štúdia na Slovensku

„Schválenie novely vysokoškolského zákona je dôležitou časťou zmeny vysokých škôl na Slovensku. Slovenskí študenti sa aj vďaka nej dočkajú kvalitnejších vysokých škôl a budú mať výrazne väčšiu motiváciu zostávať študovať na Slovensku. Sú to práve mladí ľudia a ďalšie generácie, kto sa bude podieľať na historických zmenách Slovenska,“  doplnil Paulis.

Reforma vysokoškolského prostredia bola jednou z priorít aj ministra školstva. "Prioritným cieľom reforiem vo vzdelávaní je zlepšenie kvality a podmienok štúdia pre študentov. Táto priblíži naše vysoké školy štandardom západných krajín a otvorí ich trhu práce a verejnosti, aby dokázali lepšie reagovať na zmeny vo svete. Reforma prináša množstvo potrebných opatrení, ktoré pomôžu nášmu vysokoškolskému prostrediu stať sa atraktívnejším a konkurencieschopnejším. Všetky tieto opatrenia budú navyše podporené cez investície z Plánu obnovy a odolnosti," uzavrel minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky