Štátny tajomník Paulis: Podporíme vedu, ktorá pomáha bojovať proti pandémii COVID-19 a jeho následkom

  • Dátum: 14.09.2020

Systém pandemickej ochrany, respirátory a nanofiltre, skvalitnenie a zrýchlenie testovacích možností a detekcie vírusu, čističky vzduchu. To všetko je výsledkom podporených projektov, ktoré vznikli vďaka novele zákona v rámci lex-corona. Tá umožnila Agentúre pre podporu výskumu a vývoja (APVV), aby mohla v mimoriadnej situácii jednoduchšie a operatívnejšie pripravovať programy, vyhlasovať a hodnotiť výzvy.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR promptne zareagovalo v čase, keď sa už zdalo, že pandémia Covid-19 bude čoskoro minulosťou. „My sme sa poctivo pripravovali na prípadnú druhú vlnu. Som veľmi rád, že môžem skonštatovať, že sme skutočne nezaháľali a nepremárnili leto. Ale pripravili sme všetko potrebné k tomu, aby Agentúra pre podporu výskumu a vývoja mohla pružne reagovať na potreby, ktoré by vznikli v súvislosti s koronavírusom Covid-19 a jeho následkami,“ zdôraznil na tlačovej konferencii štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis. APVV preto pripravila program a vyhlásila výzvu na projekty riešiace problematiku pandémie Covid-19.

„Vďaka zjednodušeniu žiadostí a hodnotiaceho procesu bola táto výzva vyhlásená expresne do troch mesiacov. Výskumné tímy tak už v polovici júna nielen pripravili projekty, ale podarilo sa ich aj vyhodnotiť,“ ozrejmil Paulis.  O tom, že bol záujem enormný, svedčí aj počet prihlásených projektov. „To číslo je 116. Dokumentuje to, že vedecká komunita má záujem a schopnosť ponúknuť riešenia, ktoré sú spoločensky aktuálne. Zdôrazním, že na túto výzvu sme našli peniaze, a to 8 miliónov eur priamo v rozpočte agentúry bez potreby navýšenia financovania zo štátneho rozpočtu,“ priblížil štátny tajomník.

Zároveň však dodal, že vzhľadom na objem prostriedkov, nebolo možné financovať viac ako 24 projektov. Na druhej strane je to však podľa jeho slov aj záruka, že sa išlo o naozajstnú súťaž. „Súťaž a konkurencia obvykle generujú tie najlepšie riešenia. My sa budeme ďalej snažiť nájsť dodatočné zdroje aby sme k týmto projektom mohli ešte aspoň zopár pridať,“ doplnil.
119519868_346909746359220_4343759958780056863_n

Podporené projekty budú riešiť celú šírku problematiky COVID: systém pandemickej ochrany, prenos infekcie počas operácií, respirátory a nanofiltre, skvalitnenie a zrýchlenie testovacích možností a detekcie vírusu, čističky vzduchu, riešenie sociálnych aspektov pandémie a s ňou spojených obmedzení, vývoj možnej liečby na podklade prírodných látok, pascí na vírus, možnosti zníženia úmrtnosti na srdcovocievne ochorenie u infikovaných pacientov, možnosti detekcie vírusu v odpadových vodách, analytické nástroje na sledovanie pandémie a spoľahlivosti zdravotného systému, vnímanie pandémie verejnosťou a rozsah, miera a charakter imunitnej odpovede (...).

Podporené budú ako projekty základného výskumu, tak aj aplikovaného výskumu: v ideálnom pomere 1:1. Všetky projekty by mali svoje výsledky priniesť do konca roku 2021, mnohé aj skôr. Medzi úspešných žiadateľov patria viaceré ústavy SAV, UK, ŽU, STU, UPJŠ, UCM, TUKE, Výskumný ústav papiera a celulózy, SELCTA SE, Multiplex DX, či Medirex. (Viac informácií nájdete na stránke https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/programy/COVID2020/vysledky/PP-COVID-2020_rozhodnutia.pdf)

Okrem zjednodušenia podávania a hodnotenia projektov, priniesla táto výzva ďalšie novinky, a to napríklad účasť nezávislých pozorovateľov (Žijem Vedu, Učená spoločnosť Sl., PREVEDA, Úrad splnomocnenca pre otvorené vládnutie) pri hodnotení. „Z ich vyjadrení a hodnotení mi vyplýva, že hodnotenie prebehlo v rámci súčasného legislatívneho nastavenia korektne, transparentne a objektívne. Identifikovali ale viacero úskalí, ktoré potrebujeme ošetriť v novom legislatívnom nastavení, najmä je to dotiahnutie systému panelového hodnotenia a účasť zahraničných panelistov,“ avizoval Paulis.

Účasť nezávislých pozorovateľov zároveň považuje za najväčšiu pridanú hodnotu tejto výzvy a to nie len s ohľadom na zabezpečenie transparentnosti procesu, ale najmä s ohľadom na nastavenie týchto procesov do budúcna. „Aby sme sa v budúcnosti mohli s čistým svedomím uchádzať o ďalšie peniaze pre vedu na projekty riešiace aktuálne problémy Slovenska, ktoré boli vybraté transparentne a objektívne,“ uzavrel štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku