Štátny tajomník Paulis podporil na videokonferencii európskych ministrov Vodíkovú stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu

  • Dátum: 23.07.2020

Ministri európskej dvadsaťsedmičky zodpovední za výskum dňa 21. júla diskutovali o budúcnosti Európskeho výskumného priestoru. Rokovanie viedla Anja Karliczek, nemecká spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum. Európsku komisiu zastupovala Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Slovenskú republiku reprezentoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ľudovít Paulis.  

LPPočas neformálneho zasadnutia prebehla diskusia k štyrom témam: občianske vedecké iniciatívy v EÚ, spoločný výskum a inovácie pre odolnú, suverénnu a udržateľnú Európu, iniciatíva pre podporu odolnosti a pripravenosti EÚ a výskumno-inovačná iniciatíva k zelenému vodíku.

Štátny tajomník Paulis sa vo svojom príspevku zameral na tému Výskumno-inovačná iniciatíva k zelenému vodíku. Vodík sa v súčasnosti znova dostáva do centra pozornosti v Európe a vo svete ako východisková surovina, palivo alebo nosič energie, ktorý je možné tiež skladovať. Perspektívne má vodík veľmi široké využitie najmä v priemysle a doprave. Pri jeho využívaní sa nevypúšťajú emisie CO2 a nedochádza tak takmer k žiadnemu znečisteniu ovzdušia, čím ponúka riešenia na dekarbonizáciu priemyselných procesov a dosiahnutie hospodárskej neutrality do roku 2050.

V tejto súvislosti štátny tajomník podporil Vodíkovú stratégiu pre klimaticky neutrálnu Európu (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf), ktorú predstavila Európska komisia. Slovensko patrí z celosvetového hľadiska k najväčším producentom áut na počet obyvateľov. Vzhľadom na komplikovaný terén v niektorých oblastiach krajiny meškáme s elektrifikáciou železnice. Hľadáme aj možnosti využitia našich odstavených uhoľných elektrární a plynovod spájajúci východ so západom a sever s juhom Európy prechádza tiež cez Slovensko.

„Vo všetkých týchto prípadoch poskytuje vodík možné riešenia,“ zdôraznil štátny tajomník Ľudovít Paulis. Napríklad novovznikajúce Centrum pre základný a aplikovaný výskum v Košiciach vyvíja riešenie pre transport vodíka spolu so zemným plynom. Plynovod by tak mohol zásobovať Slovensko vodíkom vyrábaným na pobreží Čierneho mora a Stredozemného mora.

„Slovensko v tejto oblasti už vykonalo prvé kroky na národnej úrovni,“ podčiarkol štátny tajomník pre vedu a výskum Ľ. Paulis. V roku 2018 sa krajina pripojila k medzinárodnej vodíkovej iniciatíve, zameranej na maximalizáciu potenciálu vodíka vyrábaného z obnoviteľných zdrojov.

V roku 2019 Vláda SR schválila revíziu a aktualizáciu Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Táto téma sa čoraz viac dostáva do popredia a 16. júla 2020 sa uskutočnila aj odborná konferencia „Vodíková budúcnosť Slovenska“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku