Štátny tajomník Paulis: Novovzniknutá Rada pre európsku vednú politiku bude koordinovať výskum na Slovensku

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 30.09.2021

Zodpovednosť za Európsky výskumný priestor, jeho riadenie a napĺňanie cieľov v jednotlivých členských štátoch. To boli hlavné témy stretnutia členov Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Jedným z výsledkov tohto stretnutia bude zriadenie Rady pre európsku vednú politiku. Tá bude poradným orgánom ministerstva školstva a na starosti bude mať koordináciu a začleňovanie Európskeho výskumného priestoru na Slovensku.

„Jednou z našich najdôležitejších úloh bude podporovať výskum alternatívnych zdrojov energie a palív. Prvým príkladom je využívanie vodíka,“ priblížil štátny tajomník Ľudovít Paulis.

Národná vodíková stratégia na Slovensku je totiž založená na kompletnom cykle využívania vodíka, teda vrátane jeho výroby, distribúcie, bezpečného skladovania a používania.

Na stole bola aj téme zelenej transformácie Európskej únie. Slovensko by malo dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku