Štátny tajomník Paulis: Naším cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie

  • Dátum: 08.09.2020

Intenzívna niekoľkomesačná práca štátneho tajomníka pre vedu, výskum a inovácie Ľudovíta Paulisa prináša prvé ovocie. Napriek tomu, že situácia v oblasti vedy a výskumu v čase, keď preberal mandát, nebola lichotivá, podarilo sa mu podniknúť významné kroky smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov pri čerpaní a zazmluvnení projektov.

Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo podfinancované. Významnú časť ich financovania predstavujú najmä zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Bohužiaľ v doterajšom priebehu súčasného programového obdobia (2014 - 2020) sa výzvy realizovali buď pochybným spôsobom alebo neskôr sa prostriedky nečerpali vôbec,“ priblížil stav po nástupe do funkcie štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis. Následkom toho muselo Slovensko z operačného programu vrátiť naspäť už 108 miliónov eur, takzvaný dekomitment.

„Od nášho nástupu na ministerstvo podnikáme kroky voči Výskumnej agentúre smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov čerpania a zazmluvňovania projektov,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Paulis. Pre porovnanie, od začiatku programového obdobia v roku 2014 do marca 2020, bolo čerpanie z Výskumnej agentúry na úrovni 20 miliónov eur. Naproti tomu, za mesiace apríl až august 2020 Výskumná agentúra uhradila už 28 miliónov eur.paulis tlacovka 2

Tieto finančné prostriedky sú pri tom určené najmä na refundáciu platov vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. „Ak sa nám podarí naďalej udržať Výskumnú agentúru v práci na plnú kapacitu, tak tento rok sa vyhneme dekomitmentu z operačného programu, čiže nebudeme vracať žiadne finančné prostriedky,“ ozrejmil štátny tajomník.
 

Zlá situácia bola aj v oblasti uzatvárania nových zmlúv. Nové vedenie rezortu sa muselo boriť s výzvami, z ktorých niektoré boli rozpracované ešte z roku 2018. „Výskumná agentúra sa na tieto veci zamerala a postupne pracuje na najrozpracovanejších výzvach tak, aby sme ich vo finále zazmluvnili. Zároveň tým stav v operačnom systéme sprehľadníme a upraceme,“ dodal. Od apríla do augusta sa tak podarilo zazmluvniť projekty v celkovom objeme vyše 100 miliónov eur.

Záväzky si však musí ministerstvo plniť aj voči uzneseniu vlády ohľadom špecifických výziev pre Covid-19. Preto pristúpilo ku konsolidácii harmonogramu výziev, čo umožnilo vyhlásiť špecifické výzvy. Napríklad len vo výzve na mobilizáciu výskumných kapacít na Covid-19, dopyt už v prvom kole 1,5-krát presiahol alokovanú kapacitu a prihlásilo sa až 24 projektov. Tieto výzvy by mali byť vyhodnotené do konca roku 2020, čo bude asi najkratší hodnotiaci proces v histórii Výskumnej agentúry. Uskutočniť sa to môže vďaka jednoduchšej štruktúre výzvy a zjednodušeniu postupu hodnotenia.

Na stole má však Výskumná agentúra s projektovými manažérmi ďalšie administratívne zjednodušenie procesov, aby sa všetky úkony urýchlili čo najviac. „Plánujeme ďalšie kroky a legislatívnu aktivitu na spružnenie financovania vedy a výskumu. Je to priorita, aby mohla veda a výskum reagovať aj flexibilne na aktuálne problémy spoločnosti a aby sa na vedu a výskum, ktorá môže byť motorom transformácie Slovenska, skutočne dostali finančné prostriedky,“ uzavrel štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku