Navigácia
Skočiť na obsah

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera: SAV je jedným z kľúčových partnerov pri tvorbe štátno-vednej politiky

Výskum, vývoj a vysoké školstvo dostane zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podporu a významný priestor. Na stretnutí s predsedom Slovenskej akadémie vied Pavlom Šajgalíkom to povedal štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera. Dodal, že je v záujme rezortu školstva koncentrovať výskumné kapacity do spoločných projektov. Tým by mala byť zabezpečená nielen väčšia spolupráca medzi SAV a univerzitami, ale aj tvorba takých výskumných projektov, ktoré budú predložené do Horizontu Európa a získajú ocenenie „Seal of Excellence“.

Predstavitelia oboch inštitúcií na spoločnom stretnutí diskutovali aj o možnej projektovej schéme, ktorá by vytvorila spoločné výskumné jednotky vedeckých organizácií SAV a výskumných univerzít. Projekt je inšpirovaný 50-ročnou tradíciou spoločných výskumných jednotiek – Unités Mixtes de Recherche (UMR) vo Francúzsku, kde 90 % ústavov Národného vedecko-výskumného centra (Centre National de la Recherche Scientifique) a 60 % univerzít majú spoločné pracovisko. Predstavitelia SAV informovali, že aj na Slovensku už teraz existujú príklady obdobnej praxe na báze dobrovoľného spájania. Podľa nich táto koncentrácia priniesla výnimočné výsledky, vrátane európskych projektov. Výsledkom vytvorenia spoločných výskumných jednotiek by, okrem iného, mohli byť spoločné projekty uchádzajúce sa o granty ERC alebo Horizont s väčším predpokladom na úspech.

„Dovolím si tvrdiť, že koncentrácia špičkových vedeckých tímov, ich prepojenie medzi SAV a univerzitami, ale aj súkromným sektorom, by mala byť v záujme nás všetkých. Nejde o žiadny náročný projekt, ale o účelné sústredenie výskumnej práce do spoločných tímov, ktoré medzi sebou vedia zdieľať poznatky, ale aj vedecké zázemie potrebné na prácu vedkýň a vedcov. Som rád, že tento ambiciózny projekt naberá na reálnych kontúrach,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera. Dodal, že ide o podporu konkrétnej veci, ktorej cieľom je práve podpora vedkýň a vedcov.

„Veľmi vítame návštevu pána štátneho tajomníka so svojimi kolegami z ministerstva na pôde Slovenskej akadémie vied. Je to dobrý začiatok. Rozprávali sme sa o rozvojových programoch, ťažiskom bolo umožnenie vzniku nových spoločných výskumných jednotiek medzi SAV a univerzitami. Toto je schéma, ktorú považujem za mimoriadne flexibilnú a perspektívnu pre zblíženie týchto inštitúcií a výskumných zámerov v rámci Slovenskej republiky,“ zhodnotil návštevu zástupcov rezortu predseda SAV Pavol Šajgalík.

Na stretnutí sa delegácie zhodli tiež na potrebe budovania zmysluplnej infraštruktúry a diskutovali aj o projektoch z Plánu obnovy a odolnosti či o vytvorení, resp. zadefinovaní priorít štátno-vednej politiky.

2


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky