Štátny tajomník Michal Fedák sa stretol s prezidentom Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) prof. Dr. Joybrato Mukherjee

V dňoch 20. a 21. 4. 2023 navštívil Slovensko prezident Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) prof. Dr. Joybrato Mukherjee. Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s úlohou vzdelávacej politiky na Slovensku vzhľadom na súčasné výzvy v oblasti internacionalizácie vysokého školstva, ktoré predstavuje vojna na Ukrajine, a tiež výmena informácií o slovensko-nemeckej spolupráci v sektore vysokých škôl a o aktuálnych výzvach v oblasti medzinárodných akademických mobilít.

Recepcia na pozvanie prezidenta DAAD prof. Dr. Joybrato Mukherjee v priestoroch rezidencie veľvyslankyne SRN na Slovensku

Pri tejto príležitosti sa dňa 20. 4. 2023 konalo aj bilaterálne stretnutie prezidenta DAAD so štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školstvo, Michalom Fedákom. Spoločne diskutovali o skúsenostiach s poskytovaním  podpory a pomoci ukrajinským študentom a ich blízkych po bezprostrednom prepuknutí vojny na Ukrajine a tiež o súčasných aktivitách. Obe strany sa zhodli, že podporu v oboch krajinách v začiatkoch sprevádzali značné problémy s nastavením procesov, ktoré sa časom podarilo vyladiť, a situáciu sa postupne darilo zvládať, a to aj vďaka osobnému nasadeniu dobrovoľníkov a proaktívnemu prístupu vysokých škôl.

Ďalej sa niesla diskusia v duchu aktuálnych výziev v oblasti medzinárodných akademických mobilít. Podľa Fedáka kľúčovou otázkou do budúcna, okrem iných, je, akou cestou sa majú mobility svojím charakterom uberať. Študentské mobility v rámci EÚ sa začali rozvíjať aj s cieľom zabrániť budúcim konfliktom a vojnám cez poznávanie a zbližovanie kultúr. Ak sa napriek čoraz masovejšej dostupnosti majú uchovať prínosy mobility pre individuálny rozvoj študentov, teda aby nezostávali počas mobility napr. vo svojej národnej bubline, naozaj zakúsili všetky aspekty, ktoré mobilita má pre študenta priniesť, nesmie sa zabúdať na získavanie osobnej skúsenosti študenta vedúcej k samostatnosti, spoznávaniu a akceptovaniu iných kultúr a celkovo k väčšiemu rozhľadu, a to nielen po odbornej stránke.

Štátny tajomník Fedák a prezident DAAD Mukherjee tiež diskutovali o jazykovom vzdelávaní a možnostiach štipendií na letné jazykové kurzy. Prezident DAAD Mukherjee vyjadril záujem obnoviť štipendiá pre slovenských študentov na letné kurzy nemeckého jazyka, ktoré pre rozpočtové obmedzenia v dôsledku dopadov covid-19 a vojny na Ukrajine na nemecký rozpočet museli byť dočasne zrušené.

Na záver stretnutia obe strany vyjadrili aj vôľu aktualizovať vzájomné zmluvné vzťahy v oblasti projektovej spolupráce vysokých škôl.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky