Štátny tajomník Michal Fedák prijal generálneho tajomníka Centrálnej kancelárie programu CEEPUS vo Viedni Michaela Schedla

O tom, aká bude vízia ďalšej etapy programu CEEPUS – CEEPUS IV, o zlepšení jeho vizibility a zabezpečení dostupnosti, diskutovali štátny tajomník ministerstva školstva Michal Fedák a generálny tajomník Centrálnej kancelárie programu CEEPUS vo Viedni Michael Schedl.

Štátny tajomník Michal Fedák prijal generálneho tajomníka Centrálnej kancelárie programu CEEPUS vo Viedni Michaela Schedla

 

CEEPUS je obľúbený multilaterálny program pre univerzitné štúdiá, najmä pre jeho nízku administratívnu záťaž.

Slovenská republika je jeho súčasťou a podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe od vzniku CEEPUS v roku 1994.

Aktuálne sa pripravuje už jeho 4. etapa. Podpis Dohody CEEPUS IV zo strany všetkých účastníckych krajín je naplánovaný v septembri 2023, predpokladaný vstup do platnosti je od 1.5.2025. V súčasnosti prebieha jeho vnútroštátny schvaľovací proces vo všetkých zapojených krajinách, vrátane Slovenska.

Aktuálne sú v programe zapojené tieto krajiny - Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Od akademického roku 2009/2010 je do programu zapojená aj Univerzita v Prištine v Kosove, od akademického roku 2011/2012 do programu pristúpilo aj Moldavsko.

V každej členskej krajine je vytvorená Národná kancelária CEEPUS, ktorá komplexne zabezpečuje a administruje mobility - na Slovensku je Národná kancelária programu CEEPUS v SAIA, n. o.. Ako koordinačné a hodnotiace pracovisko funguje Centrálna kancelária programu CEEPUS, ktorá je zriadená vo Viedni.

Každá krajina prijíma záväzok v rámci počtu štipendijných mesiacov na príslušný akademický rok (tzv. výmenné kvóty), na ktoré zároveň vyčlení potrebný rozpočet.

Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných/umeleckých pracovníkov, prípadne aj iných zamestnancov vysokých škôl. V rámci programu je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky