Navigácia

Štátny tajomník M. Fedák prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska v Bratislave Evgeniju Illievu

Ďalšia významná návšteva. Štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák opäť hostil významnú osobnosť z oblasti vedy a vzdelávania. Tento raz išlo o veľvyslankyňu Severného Macedónska v Bratislave Evgeniju Illievu.

Štátny tajomník M. Fedák prijal veľvyslankyňu Severného Macedónska v Bratislave Evgeniju Illievu

Diskutovalo sa o možnostiach prehĺbenia vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorá je aktuálne zastrešená Programom spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 – 2015 (platnosť bola predĺžená do roku 2025).

V rámci uvedeného zmluvného dokumentu môžu vysokoškolskí študenti oboch krajín absolvovať štipendijné pobyty v krajine druhej zmluvnej strany v celkovom rozsahu 30 štipendijných mesiacov ročne. Ďalšie možnosti štipendijných pobytov aj pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sú okrem využívaného programu Erasmus+ aj v rámci Národného štipendijného programu a multilaterálneho programu CEEPUS, ktoré sú aktuálne dofinancované aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Štátny tajomník Fedák zároveň informoval aj o pripravovanom štipendijnom programe pre talentovaných zahraničných študentov v rámci bakalárskeho študijného programu v SR, ktorý by sa mal začať realizovať od akademického roku 2023/2024, s finančnou podporou v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Taktiež predstavil  aktuálne legislatívne zmeny (v roku 2022) v SR vo vzťahu k zahraničným študentom a štipendistom v SR (štúdium v anglickom jazyku, možnosť využitia národných víz v záujme SR, zdravotné poistenie v rámci verejného zdravotného poistenia SR a pod.) za účelom podpory internacionalizácie slovenských vysokých škôl z hľadiska plnenia Stratégie internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030, ktorá bola schválená vo vláde SR dňa 8.12.2021.      

Severné Macedónsko avizovalo záujem tak pri téme rozvoja spolupráce v oblasti výskumu – výmena expertov, ako aj pri spolupráci univerzít.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky