Štátny tajomník Ľudovít Paulis sa stretol so zástupcami Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít a SAV

29.04.2020

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis sa v pondelok 27. 4. 2020 stretol so zástupcami Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít, tzv. „V7“ a Slovenskej akadémie vied.
     Stretnutia sa zúčastnili za Združenie V7 rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslav Fikar a rektor Unverzity P. J. Šafárika v Košiciach Pavol Sovák. Slovenskú akadémiu vied zastupoval jej predseda Pavol Šajgalík.
      Spoločná diskusia sa týkala ďalšieho rozpracovania Programového vyhlásenia vlády v oblasti politík a stratégií vedy a výskumu v SR, a na jeho participatívnom poňatí, ktoré zástupcovia Združenia V7 a SAV privítali.
     Zástupcovia V7 a SAV ďalej považujú za kľúčové využitie potenciálu vedecko-výskumných parkov, ktorých nastavenie a financovanie je potrebné riešiť. Zdôraznili tiež potrebu stabilného a predvídateľného financovania vedy a výskumu, najmä s využitím eurofondov, v tomto, ako aj v ďalšom programovom období.
     Štátny tajomník objasnil, že SR sa nachádza v situácií, ktorej rozpočtové dopady budú výrazné, a v súčasnosti je ich veľmi ťažké odhadnúť. Preto teraz nie je možné byť v prísľuboch financovania a pridelenia zdrojov konkrétny.
     Všetky strany sa však spoločne zhodli, že práve v tejto krízovej situácií sa ukazuje, aký význam má rozvoj výskumno-vývojového potenciálu pre Slovensko. Predstavuje to jedinečnú situáciu na upriamenie pozornosti verejnosti na potrebu a spoločenský význam zabezpečenia dostatočných finančných prostriedkov na vedu a výskum. Toto stretnutie účastníci vnímajú ako začiatok spolupráce, ktorá prinesie do rozvoja vedy a výskumu na Slovensku nevyhnutne potrebnú dynamiku.

 

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku