Štátny tajomník Ľudovít Paulis sa stretol s českým ministrom školstva aj s rezortnými kolegami. Témou rokovaní bola budúcnosť výskumu

  • Dátum: 04.09.2020

Štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis sa na pôde Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (MŠMT ČR) v Prahe stretol s ministrom Róbertom Plagom. Rokoval tiež s rezortnými kolegami, ako aj so zástupcami výskumných infraštruktúr SR a ČR v ECRIN, a absolvoval podnetné rokovanie s predstaviteľmi Akadémie vied Českej republiky. 

Systematická podpora zapojenia výskumných inštitúcii Slovenskej republiky do európskych a medzinárodných infraštruktúr výskumu a vývoja je jednou z priorít Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).akademia vied ceska

Aj z toho dôvodu viedol štátny tajomník Ľudobít Paulis rokovanie so zástupcami MŠMT ČR a zástupcami SLOVACRIN a CZECRIN. Diskusia potvrdila výhody a pozitívne dopady participácie členských štátov v infraštruktúrach Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry – ESFRI. Rokovania sa zúčastnil aj predseda tohto fóra, Jan Hrušák. Predmetom debaty boli aj priority česko-slovenskej spolupráce v oblasti medicínskych výskumných inštitúcii oboch krajín a v rámci regiónu V4.

Pozitívne príklady a úspechy, ale aj úskalia, ktoré nastali pri procese transformácie tamojšej vedeckej akadémie boli zasa témou spoločného stretnutia s podpredsedom Slovenskej akadémie vied Petrom Samuelym, s predsedníčkou Akadémie vied Českej republiky Evou Zažímalovou a podpredsedom Rady pre výskum, vývoj a inovácie a Akadémie vied pre oblasť spoločenských a humanitných vied Pavlom Beranom.
paulis a český minister školstva

Štátny tajomník sa tiež stretol s ministrom školstva Českej republiky Róbertom Plagom. Spoločne prebrali realizované, plánované reformné a transformačné kroky v oblasti vedy a výskumu v oboch krajinách. Zároveň deklarovali pokračovanie vzájomnej spolupráce a koordinácie reformných aktivít.
 

Spoločné rokovania s rezortými kolegami, zástupcami z akademického priestoru a z výskumných infraštruktúr potvrdzujú potrebu napĺňania priorít programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024, ktoré významným spôsobom prispejú k zlepšeniu prostredia pre výskum a vývoj na Slovensku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku