Štátny tajomník Ľudovít Paulis prijal zástupcov neziskovej organizácie LEAF

29.04.2020
     V stredu 29. apríla 2020 prijal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis na pôde rezortu zástupcov neziskovej organizácie LEAF, ktorá okrem iného stojí aj za projektom „Vráť sa>sk“.
     Hlavným účelom stretnutia bolo predstavenie aktivít organizácie LEAF a možností pomoci, prípadne spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Zástupcovia LEAF predstavili svoje portfólio projektov zameraných na vekové skupiny od 14 až do 35 rokov. Aktívne sa angažujú predovšetkým v oblastiach stredoškolského vzdelávania, podpory firiem a verejného sektora s pomocou dobrovoľníckych aktivít profesionálov žijúcich v zahraničí, ako aj pri sprostredkovávaní pracovných príležitostí na Slovensku pre mladých ľudí, ktorí začali svoju kariéru v zahraničí, ale prejavili záujem o návrat domov.
     Organizácia v tejto súvislosti štátneho tajomníka informovala o doterajších výsledkoch ich projektu „Vráť sa>sk“ zameraného na budovanie povedomia o možnostiach v našej domovine, pomoc s návratom záujemcov a ich zapájanie do práce a života na Slovensku. Zástupcovia LEAF následne predstavili ich plány ohľadom ďalšieho fungovania schémy v roku 2020 s dôrazom na možnosť zabezpečenia talentov zo zahraničia pre potreby rezortu, ako aj celej štátnej správy.
     Štátny tajomník Ľudovít Paulis prejavil vďaku za poskytnutie zaujímavých informácií, načrtol možné prieniky spolupráce a dohodol sa na ďalšom pokračovaní komunikácie s LEAF v oblasti zabezpečovania personálnych kapacít z radov Slovákov žijúcich v zahraničí v priebehu najbližších mesiacov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku