Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 20.11.2020

Vo štvrtok sa konala videokonferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci Bolonského procesu, ktorého cieľom je prostredníctvom harmonizácie národných vysokoškolských systémov vytvárať Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.

štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis na videokonferencii

Ministri zo 49 členských štátov prijali Rímske komuniké, ktoré stanovuje priority pre budovanie spoločného priestoru na ďalšie desaťročie do roku 2030 a zaviazali sa naďalej podporovať plnú implementáciu troch kľúčových záväzkov v oblasti trojstupňového systému vysokoškolského vzdelávania, uznávania kvalifikácií a zabezpečovania kvality vo svojich národných systémoch. Zároveň potvrdili záväzok pokračovať v podpore základných akademických hodnôt Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a posilniť aktivity v oblasti sociálnej inklúzie, inovácie vzdelávania a internacionalizácie vysokých škôl.

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis vo svojom vystúpení na konferencii poukázal na význam pripravovanej reformy systému riadenia a samosprávy slovenských vysokých škôl s dôrazom na potrebu posilnenia inštitucionálnej autonómie a zohľadňovania verejného záujmu v riadení vysokých škôl. V oblasti modernizácie vzdelávania zdôraznil dôležitosť diverzifikácie výučbových metód aj intenzívnejším využitím nástrojov digitalizácie na rozšírenie príležitostí vzdelávať sa na vysokých školách pre rozmanitú študentskú populáciu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku