Štátny tajomník Ľ. Paulis: Východiskovým bodom pri budovaní Európskeho výskumného priestoru môže byť Plán obnovy a odolnosti

Vybudovanie nového Európskeho výskumného priestoru (EVP) a príprava Paktu o výskume a inováciách pre Európu. To boli hlavné body stretnutia európskych lídrov v slovinskej Ľubľane. Slovenskú republiku na podujatí zastupoval štátny tajomník pre vedu, výskum a inovácie ministerstva školstva Ľudovít Paulis.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis

Kľúčovou podmienkou pre vybudovanie nového EVP je, aby si jeho víziu osvojili aj politici na národnej úrovni. „Kroky vedúce k budovaniu nového EVP by mali byť koordinované s národnými plánmi a reformami bilaterálnou diskusiou šitou na mieru,“ zdôraznil štátny tajomník Ľudovít Paulis. Na Slovensku by dobrým východiskovým bodom mohol byť podľa neho Plán obnovy a odolnosti.

Potrebné je tiež podporiť úlohu Európy ako globálneho partnera, pričom sa výrazný dôraz kladie na význam výskumu a inovácií pri riešení naliehavých celospoločenských výziev. „Je zrejmé, že pri hľadaní odpovedí a riešení budúcich kríz budeme musieť zintenzívniť spoluprácu aj s tretími krajinami, zhromaždiť množstvo zdrojov a talentov, a zároveň spravodlivo a otvorene zabezpečiť zdieľanie vedomostí,“ doplnil Paulis.

Nemenej dôležitá je však spolupráca s našimi susediacimi krajinami. „Slovenská republika má pozitívne skúsenosti s účasťou a spoluprácou v rámci Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorá dokázala spojiť relevantné subjekty z EÚ a tretích krajín,“ priblížil štátny tajomník.

Dôležitými témami pri podpore zelenej a digitálnej transformácie budú podľa jeho slov tiež rozvoj vodíkových a kvantových technológií, či výskumu súvisiaceho s vesmírom. Aj preto im je nutné venovať dostatočný priestor a finančnú podporu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky