Štátny tajomník Ľ. Paulis: Vedcom je potrebné uvoľniť ruky pomocou zadefinovania priorít a podpory

  • Dátum: 10.06.2020

Budúcnosť slovenskej vedy v kontexte transformácie na znalostnú ekonomiku. To bola téma webinára, ktorého sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. O dôležitosti tejto problematiky diskutoval spolu s prezidentom AmCham SK Gabrielom Galgócim, predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a rektorom TUKE Stanislavom Kmeťom.LP

Jednotliví členovia odborného panelu mali v tejto problematike možnosť prezentovať svoj pohľad na aktuálny stav a možnosti zlepšenia slovenskej vedy a výskumu. Spoločne debatovali napríklad o zamýšľaných legislatívnych reformách, možnostiach financovania vedy z prostriedkov EÚ, ako aj o úlohe vlády v riadení aktivít vedy a výskumu na Slovensku. Dotkli sa tiež témy dopadu koronakrízy. Na stole však mali aj hľadanie riešení aktuálnych problémov, akými sú vymožiteľnosť práva a duševného vlastníctva, snahy SAV a akademického sektora o vzájomné spájanie síl či poskytovanie lepších služieb zameraných na aplikované výstupy pre kľúčové priemyselné odvetvia.

„Som veľmi rád, že môžem dnes skonštatovať, že aj v relatívne nehostinnom prostredí sa na Slovensku dokázali presadiť izolované ostrovčeky excelentnosti,“ povedal štátny tajomník pre vedu a výskum Ľudovít Paulis. Mimoriadne pozitívne vníma najmä súčinnosť ministerstva a vlády počas núdzového stavu, kedy sa adresnými legislatívnymi zmenami podarilo docieliť zrýchlenie procesov predkladania a hodnotenia projektov Agentúry pre podporu výskumu a vývoja. Víta tiež medzirezortnú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR pri rozvoji vedeckej infraštruktúry na Slovensku, ktorá by mala podľa predpokladov v podobnom duchu pokračovať aj po odznení pandémie.

Zároveň navrhol niekoľko spôsobov ako docieliť viditeľné zlepšenie našej vedy a výskumu. „Prípravy rozpracovania Programového vyhlásenia vlády napredujú, pracuje sa aj na zamýšľanom zameraní štruktúr ministerstva na vytváranie rezortných stratégií a reforiem. Cieľom je postupné znižovanie administratívnej záťaže,“ priblížil štátny tajomník. Výsledkom by malo byť viditeľné zvýšenie kvality publikačnej a patentovej činnosti. „Vedcom je potrebné uvoľniť ruky pomocou zadefinovania priorít a podpory dosahovania relevantných indikátorov výkonnosti, bez zbytočného formalizmu,“ uzavrel Paulis.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku